Deferizaciona masa

Deferizacionionom masom se mogu ukloniti rastvorene štetne supstance u vodi poput gvožđa, mangana, vodonik sulfida (H2S), arsena i radijuma. Ove supstance su u vodi nepoželjne jer stvaraju njenu obojenost u braon-žutu (boja rđe) ili crnu nijansu a time i neprijatan ukus za piće.(videti deferizaciju)

Masa za deferizaciju sastoji se od crnih nodularnih granula koje imaju zadatak da navedena rastvorena jedinjenja pretvori u nerastvorne i da zahvaljujući svojim katalitičkim sposobnostima ih zadrži na svojoj površini. Veličina granula od 0.30 - 0.59 mm. Dala je odlične rezultate u visini stepena zadržavanja rastvorenih supstanci i formiranja filterskog sloja pri manjim otporima strujanja kod tečnosti.

Greensand Plus deferizaciona masa je efikasna na visokim temperaturama (nema maksimalne temperature) i na visokim diferencijalnim pritiscima. Tolerancija na visoke radne pritiske ukazuje na izdržljivost radne mase a samim time i na rad na duži vremenski period. U procesima ispiranja nije neophodna dodatna hemikalija, već je dovoljno obično ispiranje vodom protoka kontra smera.

Prodaje se u četvoroslojnim papirnim džakovima (sa postavom od polietilena) težine 25 kg neto.

FIZIČKE KARAKTERISTIKE MASE GREENSAND PLUS
Opis : Suve, crne, nodularne granule
Princip rada : Katalitička oksidacija
Radnja : Uklanjanje gvožđa uz pomoć oksidanta Cl2
pH oblast rada : 6.2 - 8.5
Gustina granula : 1,41 (g/cm3)
Srednji prečnik granula : 0.30 - 0.35 mm
Maksimalna radna temperatura : bez granice
Specifična gravitacija : 2.4
Poroznost : 0.45 µm
Preporučeni protoci vode: 0.554 - 3,324 m3/h

Proizvodi «