Reference

Posedujemo veliko iskustvo u proizvodnji i montaži uređaja koji su svoju primenu našli u mnogim zdravstvenim centrima i laboratorijama, prehrambenoj i hemijskoj industriji, vojnim ustanovama, termoelektranama, školama, hotelima... Listu nekih od referenci možete videti u nastavku.

Lista referenci :

 • APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD, 1993. do 1998. godina,
  Proizvodnja i isporuka filtarsko - separacionih linija za proizvodnju sterilnih rastvora, vrelih sirupa i kapi za oči.
 • KBC-Zemun, 1994. do 1998. godine,
  Proizvodnja i ugradnja vitalnih filtarsko - separacionih uređaja u linijama za proizvodnju ultra čiste vode za hemodijalizu.
 • ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI REP. SRBIJE, Beograd, 1995.godina,
  Proizvodnja i ugradnja membran filtara u linijama za proizvodnju infuzionih rastvora i separaciju krvne plazme.
 • POLJOPRIVREDNI,VETERINARSKI, FARMACEUTSKI FAKULTET, Beograd, od 1995. do 1998. godine,
  Ultrafiltracioni separacioni uređaji za proizvodnju bistrih sokova, seruma, sterilnih rastvora i separaciju drugih biotehnoloških, farmaceutskih i prehrambenih fluida.
 • VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA, Beograd, 1996. godina,
  Proizvodnja i ugradnja uređaja za membransku bakteriološku filtraciju u linijama za proizvodnju infuzionih rastvora i koncentrovanih rastvora za dijalizu.
 • RTB-BOR, Bor, 1996. godina,
  Realizacija istraživačkih projekata tretmana otpadnih voda sledećih fabrika i pogona:
  - Fabrika za proizvodnju bakarne žice; Tretman otpadnih emulzija ulje-voda,
  - Fabrika soli plemenitih metala; Tretman otpadnih amonijačnih voda opterećenih visokim sadržajem metala,
  - Pogon remonta; Tretman otpadnih voda opterećenih visokim sadržajem uljnih emulzija, masti, deterdženata i suspendovanih materija.
 • REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Beograd, 1996. godina,
  Adaptacija i dogradnja kompletne linije za proizvodnju ultra čiste vode, uključujući procese omekšavanja, dehlorinacije, reverzne osmoze, jonske izmene i membranske separacije.
 • ICN Crna Gora, 1996. do 1998. godina,
  Linija za proizvodnju ultra čiste vode za farmaceutske i medicinske potrebe.
 • ZDRAVSTVENI CENTAR, Čačak, 1997. godina,
  Remont, preseljenje, revitalizacija i montaža kompletnog pogona za proizvodnju infuzionih rastvora.
  Proizvodnja i ugradnja membranskih uređaja za sterilnu filtraciju infuzionih rastvora i linije za proizvodnju demineralizovane vode.
 • POLIMARK,Beograd, 1998. godina,
  Mikrofiltar za prečišćavanje jestivog ulja poroziteta 5 mikrona.
 • PHARMANOVA Co. , Beograd, 1999. godina,
  Stanica za proizvodnju demineralizovane vode "aqua demineralisata" 2000 l/h, za pripremu galenskih preparata.
 • SERBOLAB,Kragujevac-Beograd, 1999. godina,
  Linija za proizvodnju ultra čiste vode reverznom osmozom 80 l/h, za pripremu biohemijskih reagenasa.
 • FM-PHARM,Subotica, 1999. godina,
  Linija za proizvodnju ultra čiste vode reverznom osmozom 400 l/h, za pripremu veterinarskih lekova.
 • STORK,Doboj, 1999. godina,
  Linija za proizvodnju dekarbonizovane vode, 3000 l/h, zaproizvodnju piva i sokova.
 • APOTEKARSKA USTANOVA, Banja Luka, 2000. godina,
  - Linija za proizvodnju hemijski i bakteriološki čiste vode reverznom osmozom, 400 l/h,
  - Reaktor - duplikator, sa mešalicom, 200 l, od nerđajućeg čelika, za proizvodnju vrelih sirupa,
  - Generator pare, 36 kg/h, od nerđajućeg čelika.
 • DRALE,Beograd, 2000. godina,
  Stanica za proizvodnju demineralizovane vode "aqua demineralisata", 500 l/h.
 • STORK, Doboj, 2000. godina,
  Uređaj za deaeraciju vode, kapaciteta 7000 l/h.
 • VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT, Sombor, 2001. godina,
  Separacioni sistem za sterilnu filtraciju tečnosti.
 • Mr. ph. Kukoč Zorica, Beograd, 2001. godina,
  Sistem za proizvodnju, filtriranje i doziranje farmaceutskih rastvora.
 • PHARMANOVA Co. , Lopare, 2001. godina,
  Uređaj za demineralizaciju vode, sa dehlorinatorom, kapaciteta 1000 l/h.
 • ZAVOD ZA FARMACIJU SRBIJE, Beograd, 2001. godina,
  - Remont postojeće linije za proizvodnju demineralizovane vode.
  - Linija automatskog omekšivača vode, kapaciteta 500 l/h.
 • ZENIT CORN, Novi Sad, 2001. godina,
  Uređaj za dehlorinaciju vode, manuelni, kapaciteta 3000 l/h.
 • APATINSKA PIVARA, Apatin, 2001. godina,
  Instalacija mikrofiltarskih patrona za vodu.
 • JASVEL, Zemun, 2001. godina,
  Uređaj za demineralizaciju vode, kapaciteta 1000 l/h
 • NEKSAN, Nikšić, 2001. godina,
  Sistem za proizvodnju demineralizovane vode najvišeg kvaliteta, sa UV sterilizacijom, kapaciteta 1500 l/h.
 • ZDRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA", Smederevo, 2001.godina,
  Linija za proizvodnju hemijski i bakteriološki ultra čiste vode reverznom osmozom, za hemodijalizu, kapaciteta 1200 l/h.
 • SERVO MIHALJ Inženjering, Zrenjanin, 2002. godina,
  Uređaj za sterilizaciju vode UV zračenjem, kapaciteta 40 000 l/h.
 • DOM ZDRAVLJA ZEMUN, Beograd, 2002.godina,
  Uređaj za demineralizaciju vode jonskom izmenom, kapacitata 500 l/h.
 • TOP HEMIJA, Beograd, 2002. godina,
  Stanica za hemijsku pripremu vode, jonskom izmenom, kapaciteta 1000 l/h.
 • ZC SVETI LUKA, Smederevo, 2002. godina,
  Uređaj za demineralizaciju vode jonskom izmenom i reverznom osmozom,kapacitata 1200 l/h.
 • APOTEKARSKA USTANOVA BANJA LUKA, Banja Luka , 2002. godina,
  Uređaj za demineralizaciju vode jonskom izmenom i reverznom osmozom, kapacitata 200 l/h.
 • ZC Požarevac, 2003. godina,
  Linija za pripremu reverzno-osmotski čiste vode za potrebe rada parnog sterilizatora, kapaciteta 100 l/h.
 • KONZILIJUM, Beograd, 2003. godina,
  Linija za pripremu reverzno-osmotski i mikrobiološki sterilne vode za biohemiju ii hematologiju, kapaciteta 30-80 l/h.
 • Bolnica KBC "dr. Dragiša Mišović", Beograd, 2003. godina,
  Dve linije za pripremu reverzno-osmotski i mikrobiološki sterilne vode za mikrobiologiju, kapaciteta 100 l/h.
 • ZC Bežanijska kosa, Beograd, 2003. godina,
  Linija za pripremu reverzno-osmotski čiste vode za potrebe rada parnog sterilizatora, kapaciteta 100 l/h.
 • Republički hidrometerološki zavod Srbije, Beograd, 2003. godina,
  Dupleks omekšivač vode, automatski, kapaciteta do 1000 l/h.
 • Access E. P. E. Biotechnology center, Thessaloniki, Greece, 2003. godina,
  Mix-bed uređaj za demineralizaciju vode, kapaciteta 700 l/h.
 • Jugoslovensko rečno brodarstvo, Beograd 2004. godina,
  UV sterilizator UV-2500, kapaciteta 2500 l/h.
 • NIS Naftagas, Novi Sad, 2004. godina,
  Servisiranje linije za omekšavanje i deferizaciju vode.
 • Vojna bolnica, Niš, 2004. godina,
  RO + mix-bed uređaj za proizvodnju demineralizovane i mikrobiološki sterilne vode za biohemiju i hematologiju, kapaciteta 100 l/h.
 • Vojno medicinska akademija - VMA, Beograd, 2004. godina,
  RO+mix-bed uređaj za proizvodnju demineralizovane i mikrobiološki sterilne vode za biohemiju, kapaciteta 30 l/h.
 • Klinički centar Srbije, Beograd, 2004. godina,
  RO+mix-bed uređaj za proizvodnju demineralizovane i mikrobiološki sterilne vode za biohemiju, kapaciteta 30 l/h.
 • Monus, Fabrika cigareta u izgradnji, Inđija, 2004. godina,
  Reverzno osmotska linija za pripremu kotlovske vode, dupleks, 2x4000 l/h.Vestibulum at tellus mauris
 • Van Drunen Farms, Banatsko Karađorđevo 2004. godina,
  Reverzno osmotska linija za pripremu kotlovske vode, 1500 l/h.
 • Analisys, Beograd 2005. godina,
  RO+mix-bed uređaj za proizvodnju demineralizovane i mikrobiološki sterilne vode za biohemiju i hematologiju, kapaciteta 20-50 l/h.
 • Zdravstveni centar Sremska Mitrovica, 2005. godina,
  Ugovor o servisiranju medicinskih aparata, reverzne osmoze i 16 sterilizatora, br. 4596/12
 • Zdravstveni centar "Dr. Dragiša Mišović" Čačak, 2005. godina,
  Ugovor o servisiranju medicinskih aparata, reverzne osmoze, br. 2134
 • Frikom AD, Beograd, 2006. godina,
  Omekšivač, duplex, automatski, kapaciteta 750-1000 l/h
 • Fabrika bakarnih cevi AD, Majdanpek, 2006. godina,
  Omekšivač, jednokolonski, automatski, kapaciteta 10000 l/h
 • Stevan Still, Beograd, 2006. godina,
  Uređaj za demineralizaciju vode sa automatskim programskim glavama, Siata, DEMI 170, kapaciteta 500 l/h
 • RTD d.o.o, Novi Sad, 2007. godina
  UV sterilizator, kapaciteta 2 500 l/h,
 • Interlab exim d.o.o, 2007. godina
  Uređaj,RO+MIX-BED, kapaciteta 3-30 l/h, za prečišćavanje gradske-mineralizovane vode,
 • PKB Imes, Padinska Skela, 2007. godina
  Omekšivač vode, dupleks, sa automatskom kontrolom procesa, kapaciteta 3 – 4 m3/h,
 • Institut za transfuziju krvi, Beograd, 2007. godina
  Uređaj za demineralizaciju vode kapaciteta 3–4 l/h + mix bed uređaj tip 1054 + sveće za sterilnu filtraciju,
 • Hotel “Intercontinental” d.o.o, Beograd, 2007. godina
  Jonoizmenjivač, jakokiseli, Dowex HCR-S/S, 1500 litara,
 • Hemofarm AD, Vršac, 2008. godina
  Automatski omekšivač vode, duplex, kapaciteta 3000 m3 × 1 0dH, protok 2-20 m3/h,
 • Zavod za imunologiju i virusologiju, Torlak, Beograd, 2008. godina
  Nosač membran filtra Ø 142 mm + Farmaceutska posuda pod pritiskom FPP5,
 • OŠ ’’Branko Radičević’’- Brestovac, OŠ ’’Slavko Zlatanović’’ - Miroševce i JKP Vodovod Vlasotince, 2008. godina
  Uređaj za hemijsku i bakteriološku pripremu vode, kapaciteta 450 l/h,
 • Polimark Group, Beograd, 2008. godina
  Generator pare električni, GPE-40, kapaciteta 40 kg pare/h,
 • MON AMIE Livnica DREAM d.o.o, Banja Luka, 2008. godina
  Automatski omekšivač vode, duplex, kapaciteta 3 m3/h, sa pripadajućim cevnim razvodom i armaturom i uputstvom za rukovanje,
 • Žitoprodukt, Zrenjanin, 2009. godina
  Stanica za doziranje aktivnog hlora - rastvora natrijum hipohlorita, 14 - 16 %, u tok bunarske vode,
 • PHARMANOVA d.o.o, Obrenovac, 2009. godina
  Linija za deferizaciju vode, kapaciteta 4000 l/h
 • “ZORKA Pharma” a.d, Šabac, 2009. godina
  RO moduli – permeatori za demineralizaciju vode, tipovi XLE-440 i HSRO 390-FF, Filmtec, USA,
 • Dom Zdravlja Leskovac, 2009. godina
  Uređaj za hemijsku i mikrobiološku ispravnost vode, kapaciteta 0,3-1 l/s, na panelu, dimenzija 18x850x1300 mm,
 • Meteor d.d, Đakovo, Republika Hrvatska, 2010. godina
  Uređaj za demineralizaciju kapaciteta 170 l/h,
 • Hotel Continental, Beograd, 2010. godina
  Osposobljavanje automatskog duplex omekšivača proizvođača HORST FISCHER, Nemačka, kapaciteta 2x50 m3/h
  + isporuka 1500 l jakokisele jonoizmenjivačke mase,
 • Frutti, Šabac, 2010. godina
  Linija za prečišćavanje i dekarbonizaciju vode za proizvodnju sokova kapaciteta 10 - 12 m3/h,
 • Apoteka Lilly drogerie, Beograd, 2011. godina
  Nosač membran filtra Ø 293 mm, u saglasnosti sa GMP standardom, nerđajući čelik 1.4401 (AISI 316L),
 • Pharma Product, Beograd, 2011. godina
  Filterska grupa za vazduh, sa regulatorom pritiska i razvodom i reparacija DEMI uređaja,
 • Intermol, Beograd, 2011. godina
  Dozir sistem za hlor + mikrofilter (porozitet 5 µm),
 • P.V.F. Traders d.o.o., 2012. godina
  Automatski omekšivač vode, kabinet, kapaciteta 500-1000 l/h,
 • Vojnograđevinska ustanova Beograd, 2012. godina
  Automatski omekšivač vode, jednokolonski 3-10 m3/h + stanica za doziranje rastvora + laboratorija za analizu kvaliteta napojne kotlovske vode i kondenzata, za utvrđivanje tvrdoće, pH vrednosti i alkaliteta vode,
 • KBC Bežanijska kosa, Beograd, 2012. godina
  Reparatura RO+Mix-bed stanice 50-100 l/h na biohemiji i mikrobiologiji,
 • EVRO-LEK d.o.o., Šabac, 2012. godina
  Linija za pripremu vode na bazi reverzne osmoze,kapaciteta 250-350 l/h,
 • Frikom, Beograd, 2013. godina
  Omekšivač vode duplex, automatski i Blok za podešavanje izlazne tvrdoće,
 • Melissa Farm, Apatin, 2013. godina
  Linija za mikrobiološku filtraciju biljnih ekstrakata,
 • Abela pharm d.o.o, Beograd, 2013. godina
  Uređaj za pripremu demineralizovane i mikrobiološki sterilne vode, kapaciteta 500 l/h, elektroprovodljivosti <4,3 uS/cm, kvaliteta "AQUA PURIFICATA",
 • Albus AD, Novi Sad, 2013. godina
  Filterske mase u kombinovanom filtru kapaciteta do 40 000 lit/h, kvarcni pesak 500 lit, adsorpciona ispuna – aktivni ugalj 500 lit i deferizaciona ispuna – 500 lit,
 • PIP d.o.o, Beograd, 2014. godina
  Postrojenje za pripremu bunarske vode, kapaciteta 300 l/h pitke vode,
 • Crystal Derma d.o.o, Beograd, 2014. godina
  Automatski uređaj za pripremu DEMI vode, RO-DEMIO 60, kapaciteta 60 l/h, izlazne elektroprovodljivosti < 1 uS/cm, na ramu od nerđajućeg čelika,
 • Jadran-Galenski Laboratorij (JGL), Sopot, 2014. godina
  Remont RO uređaja RO-DEMI 100 l/h + sanitacija kompletnog sistema sa razvodom na liniji za prečišćavanje vode,
 • Opšta bolnica Sveti Luka, 2015. godina
  Remont linije za proizvodnju vode na hemodijalizi,
 • AD IMLEK, Padinska Skela, Beograd, 2015. godina
  Oprema za tretman vode u sirari, pogon Subotica,
 • Blagoleks d.o.o, Bijeljina, BIH, 2015. godina
  Usluge servisa reverzno-osmotske stanice, kapaciteta 200 l/h,
 • HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V., Beograd, 2015. godina
  Automatski demineralizator vode , Kapacitet Q= 0.5m3/h, dve filterske kolone (Katjonska I Anjonska) sa po 50 litara unete I aktivirane jonske mase,