Proizvodi i usluge

Sve uređaje izrađujemo i konstruišemo prema specifičnim potrebama kupaca, a takođe nudimo usluge njihove montaže i servisiranja. Pri nabavci filtarsko-separacionih materijala, maksimalno izlazimo u susret zahtevima kupaca. Za cenu pozovite nas za upit.

OPREMA ZA TRETMAN VODE

Mehanička filtracija, deferizacija i dehlorinacija

Omekšavanje vode

Demineralizacija vode

UV sterilizacija vode

Reverzno Osmotske (RO) stanice

RO - EDI sistemi (ultračista voda)

PROCESNA OPREMA

Mikrofiltar sa patronama

Procesni reaktori

Generatori pare

Projektovanje i servisiranje po zahtevu korisnika

NOSAČI MEMBRAN FILTRA

NMF 13 ( 13mm)

NMF 25 ( 25mm)

NMF 50 ( 50mm)

NMF 90 ( 90mm)

NMF 100 ( 100mm)

NMF 142 ( 142mm)

NMF 293 ( 293mm)

NMF sa rezervoarom

FILTARSKO - SEPARACIONI MATERIJALI

Jonoizmenjivačke smole

Masa za deferizaciju

Aktivni ugalj

Tabletirana So - NaCl

Filtar grupe (patrone i kućišta)

RO membrane

Membran i špric filtri