Reverzno Osmotske stanice
Proces separacije putem reverzne osmoze spada u završnu fazu obrade vode gde se zahteva visoka čistoća vode (ultra čista voda). Preduzeće CST d.o.o. nudi projektovanje, izvođenje i montažu RO Stanica za tretman vode, kapaciteta od 10 l/h do 3000 l/h.

Ove stanice po svojim mogućnostima i cenama spadaju u kategoriju komercijalnih (industrijskih) RO stanica koje se primenjuju u galenskim laboratorijama (spravljanje rastvora), farmaceutskim preduzećima i bolnicama (za dobijanje vode za hemodijalizu).

Blok reverzne osmoze se može isporučiti kao samostalna celina, ali tada garanciju na njihov pouzdan i ispravan rad preuzima sam kupac koji mora da obezbedi odgovarajući predtretman vode (mehanička filtracija, omekšavanje i mikrofiltracija). Tako da mi uglavnom ugrađujemo RO blokove zajedno sa našim predtretmanom vode, tzv. RO stanice koje u sebi sadrže sve neophodne elemente za ispravan rad RO modula i naknadne elemente (npr. UV sterilizator i mikrobiološki filtar) koji omogućavaju dobijanje kvaliteta vode po specifičnom zahtevu kupca.

Velika slika, 107 Kb Velika slika, 103 Kb

RO Stanica, kapaciteta 400 l/h

RO Stanica, kapaciteta 80 l/h


RO Blok reverzne osmoze isporučuju se kao kompaktne, standardizovane jedinice za montažu na zid za količine permeata do 300 l/h, odnosno kao blok na zajedničkom postolju za količine permeata do 3000 l/h. Većina stanica se planiraju i izvode prema zahtevu kupca. Upotrebljene membrane imaju veliku moć zadržavanja soli i istovremeno imaju velku izdržljivost. One garantuju dug radni vek postrojenja u velikim rasponima pH vrednosti napojne vode kao i otpornosti na visok sadržaj hlora (koncentracija do 0.1 mg/l).

Za posebno problematične vode i za posebne zahteve u pogledu preostalih soli u vodi raspoložive su posebne membrane (za procese mikrofiltracije, ultrafiltracije i nanofiltracije).

Visoko kvalitetne pumpe (Grundfos, CRN) i fitinzi, a takođe i usavršeni centralno komandno-kontrolni uređaj garantuju visoku pouzdanost stanica. Sve stanice uključujući i standardizovane su raspoložive za posebne primene (npr. u farmaceutskoj industriji).

Procesom reverzne osmoze se, sa kompletnim predtretmanom u procesu prečišćavanja vode, prosečno otklanjaju:

Proizvodi «