Jonoizmenjivačke smole


U našim filtar kolonama koristimo jonoizmenjivačke smole (mase) američke kompanije DOWEX (Dow Chemical Company) i nemačke kompanije LANXESS (LEWATIT masa) (Lewatit). Kod nas možete nabaviti odgovarajuću jonoizmenjivačku smolu uz mogućnost da naša servisna ekipa izvrši i zamenu u vašim filtarskim kolonama.

Trenutno posedujemo jonoizmenjivačke smole navedene u tabeli, ali po potrebi možemo nabaviti i specifičnu smolu koja je vama potrebna. Ukoliko nije moguće nabaviti identičnu smolu pomoći ćemo Vam da izaberete smolu sa ekvivalentnim ili približnim karakteristikama.

Smole su fabrički upakovane u džakove od 25 litara, a moguće je kupiti i manju količinu (do jednog litra). Postoji mogućnost zamene jonoizmenjivačke smole od strane naše ekipe koja može doći kod Vas.

Upotrebljava se za : Oznaka Download
Omekšavanje vode (uklanjanje Ca i Mg) DOWEX HCR-S/S 30 Kb
Odstranjivanje bikarbonatne tvrdoće vode DOWEX MAC-3 23 Kb
Odstranjivanje ukupne tvrdoće vode DOWEX MARATHON C (H) 36 Kb
Odstranjivanje anjona iz vode DOWEX SBR-P 40 Kb
Demineralizaciju vode DOWEX MB-50
LEWATIT NM 60
15 Kb
375 KbJako kiseli katjon - DOWEX HCR-S/S
Ukupni kapacitet razmene 1.9 eq/l
Veličina čestica : 0.3 - 1.2 mm
Gustina čestica 1.30
Težina džaka od 25 litara 21 kg
pH oblast 0-14
Maksimalna radna temperatura 120 oC
Visina ispune, min 800 mm
Optimalni radni fluks 5 - 50 m/h
Optimalni fluks pri regeneraciji 1 - 10 m/h
Ukupna zapremina ispiranja: 3-6 (zapremina ispune)
Sredstvo za regeneraciju 8-12% NaClSlabo kiseli katjon - DOWEX MAC-3
Ukupni kapacitet razmene 3.8 eq/l
Veličina čestica : 0.3 - 1.2 mm
Gustina čestica 1.18
Težina džaka od 25 litara 18 kg
pH oblast 5-14
Maksimalna radna temperatura 120 oC
Visina ispune, min 800 mm
Optimalni radni fluks 5 - 50 m/h
Optimalni fluks pri regeneraciji 1 - 10 m/h
Ukupna zapremina ispiranja: 3-6 (zapremina ispune)
Sredstvo za regeneraciju 1-5% HCI ili 0.5-0.8% H2SO4

Reakcija izdvajanja bikarbonatne tvrdoće vode :

Proces regeneracije :
Jako bazni katjon - DOWEX MARATHON C (H)
Ukupni kapacitet razmene 1.8 eq/l
Veličina čestica : 600 ± 50 µm
Gustina čestica 1.20
Težina džaka od 25 litara 20 kg
pH oblast 0-14
Maksimalna radna temperatura 120 oC
Visina ispune, min 800 mm
Optimalni radni fluks 5 - 60 m/h
Optimalni fluks pri regeneraciji 1 - 10 m/h
Ukupna zapremina ispiranja: 2-5 (zapremina ispune)
Sredstvo za regeneraciju 1-8% H2SO4 , 4-8% HCl ili 8-12% NaCl

Reakcija izdvajanja ukupne tvrdoće vode :

Proces regeneracije:
Jako bazni anjon - LEWATIT M 500
Ukupni kapacitet razmene 1.3 eq/l
Veličina čestica : 0.62 +- 0.05 mm
Gustina čestica 1.08
Težina džaka od 25 litara 17,5 kg
pH oblast 0-12
Maksimalna radna temperatura 70 oC
Visina ispune, min 800 mm
Optimalni radni fluks 5 - 50 m/h
Optimalni fluks pri regeneraciji 1 - 10 m/h
Ukupna zapremina ispiranja: 3-6 (zapremina ispune)
Sredstvo za regeneraciju 2-5% NaOH

Reakcija izdvajanja anjona iz vode :

Proces regeneracije:
Mešana jonoizmenjivačka smola - DOWEX MB-50 (mešavina katjon:anjon = 1.2 : 1)
  Forma OH - Forma H+
Ukupni kapacitet razmene 1.2 eq/l 1.8 eq/l
Veličina čestica : 0.3 - 1.2 mm 0.3 - 1.2 mm
Gustina čestica 1.08 1.22
Težina džaka od 25 litara 17 kg
pH oblast 0-14
Maksimalna radna temperatura 60 oC
Visina ispune, min 800 mm
Optimalni radni fluks 5 - 50 m/h
Optimalni fluks pri regeneraciji 2 - 10 m/h
Ukupna zapremina ispiranja: 3-6 (zapremina ispune)
Tipični kvalitet tretirane vode: < 0.2 µS/cmMešana jonoizmenjivačka smola - LEWATIT NM-60 (mešavina katjon:anjon = 1 : 1)
Ukupni kapacitet razmene 0.4 - 1.7 eq/l
Veličina čestica : 0.51 - 0.63 mm
Gustina čestica 0.688
Težina džaka od 25 litara 18 kg
pH oblast 0-14
Maksimalna radna temperatura 60 oC
Visina ispune, min 800 mm
Optimalni radni fluks 5 - 50 m/h
Optimalni fluks pri regeneraciji 1 - 10 m/h
Ukupna zapremina ispiranja: 3-6 (zapremina ispune)
Sredstvo za regeneraciju 3-4% NaOH ili 1-6% H2SO4


Proizvodi «

Vrh strane