Reverzno-osmotski (RO) moduli


Pored projektovanja i montaže novih RO stanica sa prethodnim tretmanom vode, kod nas možete kupiti i RO module za vaše postojeće sisteme (sa vašom ili našom ugradnjom).

Naša servisna ekipa će u najkraćem mogućem roku doći kod Vas i zameniti module, bez obzira da li koristite naš sistem ili opremu od Sutjeske, Culligana ili Milipora.

U našim RO stanicama koristimo RO module tip FILMTEC američke kompanije DOWEX (Dow Chemical Company). Dva karakteristična modela iz grupe FILMTEC su TW30HP-4611 i TW30HP-4641 sa sledećim karakteristikama :
(Download .pdf sa karakteristikama modula)

Karakteristike za spiralno nomotan tanak film kompozitnog poliamida : TW30HP-4611 TW30HP-4641
Dužina elementa, mm : 291 1049
Prečnik elementa, mm : 117 117
Prečnik cevi za RO vodu, mm : 19 19
Približna težina (sa vodom), kg : 2,3 3,4
Granične radne vrednosti :
Max. pritisak : 4,1 4,1
Max. temperatura : 45 45
Max. ulazna mutnoća, NTU : 1 1
Tolerancija slobodnog hlora, ppm : <0.1 <0.1
pH granice : 2-11 2-11
Max. ulazni protok, m3/h : 3,0 4,1
Max. ulaz, SDI : 5 5
Proizvedena voda, m3/danu : 1200 3800
Stabilna eliminacija soli, % : 99 99
Standardni uslovi pri 25oC i pH=8 :
Ulazna koncentracija NaCl, ppm : 2000 2000
Ulazni pritisak, MPa : 1.6 0.9
Obnavljanje, % : 8 15

Proizvodi «